• log in
 • create an account

Recruitment for post-graduate studies for the academic year 2023/2024 (winter semester, summer semester)

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Studia podyplomowe w zakresie Produkcji rolniczej i ogrodniczej

Details
Code SP2010N
Organizational unit Faculty of Agriculture and Forestry
Field of studies Produkcja rolnicza i ogrodnicza
Form of studies Part-time
Level of education After diploma
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 24
Duration 2 semestry
Recruitment committee address Ul. Prawocheńskiego 21
Required document
 • Higher education
  Ask a question
Phase 1 (28.06.2023 00:00 – 30.04.2024 23:59)

Kierownik: dr hab. inż. Anna Bieniek tel.: 089 523 43 28, kom. 665297873

Sekretarz: dr hab. inż. Joanna Majkowska-Gadomska, e-mail:majkowska-gadomska@uwm.edu.pl tel. 89-523-43-12, 604849954

2 semestry, całkowity koszt 2900 zł!!!

Ukończenie naszych studiów podyplomowych pozwoli zainteresowanym osobom spełnić wymagania dotyczące kwalifikacji zawodowych rolniczych (Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego).

Studia mają na celu doskonalenie umiejętności i wiedzy osób pracujących w szerokim otoczeniu rolnictwa i ogrodnictwa, którzy posiadają wykształcenie na poziomie wyższym (licencjat, studia inżynierskie, magisterskie) ukończonych różnych kierunków studiów. Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby bezpośrednio pracujące w otoczeniu rolnictwa, ale także nauczyciele przedmiotów związanych z rolnictwem pracujący w szkolnictwie lub osoby zamierzające nabyć ziemię czy przejąć gospodarstwo po rodzicach - Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

 

W programie dydaktycznym realizowane będą zagadnienia z następujących przedmiotów:

 

 • Agrometeorologia
 • Organizacja produkcji rolniczej i zarządzanie w agrobiznesie
 • Ochrona roślin
 • Gleboznawstwo z elementami geologii 
 • Mikrobiologia w rolnictwie i ogrodnictwie
 • Trwałe użytki zielone 
 • Technologie uprawy roślin rolniczych
 • Rośliny ozdobne 
 • Rośliny przyprawowe i zielarskie
 • Technologia uprawy roślin warzywnych
 • Technologia uprawy roślin sadowniczych 
 • Rozmnażanie roślin
 • Produkcja zwierzęca
 • Zagospodarowanie surowców roślinnych
 • Zajęcia terenowe

Studia trwają 2 semestry, zjazdy organizowane są w systemie sobota-niedziela co 2-3 tygodnie.


Zasady kwalifikacji

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe nadające kwalifikacje w zakresie produkcji rolniczej i ogrodniczej, jest posiadanie przez kandydata dyplomu ukończonych studiów wyższych dowolnej specjalności (na poziomie: licencjat, studia inżynierskie lub wyższe magisterskie).

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie przez kandydata następujących dokumentów:

rejestracja z systemie IRK oraz wygenerowanie stosownych dokumentów

- podanie o przyjęcie na studia podyplomowe

kwestionariusz osobowy

oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów

Organizacja zajęć:   zajęcia odbywają się w systemie niestacjonarnym, w soboty i niedziele, średnio co 2 tygodnie.

Warunki ukończenia:

Uczestnictwo w zajęciach, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów objętych programem

Dokument uzyskiwany po ukończeniu studiów:

świadectwo ukończenia studiów podyplomowych nadające kwalifikacje rolnicze.