Studia podyplomowe w zakresie Master of Business Administration (MBA)


In power from: 5 Jul 2023

Registration criteria

Zasady kwalifikacji

1. Dostarczenie wymaganych dokumentów

2. Rozmowa kwalifikacyjna