• log in
  • create an account

Recruitment for post-graduate studies for the academic year 2023/2024 (winter semester, summer semester)

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Postgraduate studies in the field of Advanced Information Technologies

Details
Code SP2304N
Organizational unit Faculty of Mathematics and Computer Sciences
Field of studies Advanced information technologies
Form of studies Part-time
Level of education After diploma
Language(s) of instruction Polish
Duration 2 semestry
WWW address http://psi.wmii.pl/
Required document
  • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (27.03.2023 23:00 – 30.10.2023 23:59)

 

Wszystkie przedmioty są realizowane zdalnie w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem pakietu Google Workspace. Zajęcia są nagrywane i udostępniane słuchaczom.

Absolwent jest zaznajomiony z procesem programowania w języku Python. Słuchacze nabywają podstawowej wiedzy z zakresu systemów operacyjnych, sieci komputerowych, a także baz danych.

Absolwent  potrafi zaprojektować i wykonać aplikację internetową w środowisku programistycznym Python (Framework Django). Poznaje również możliwości wykorzystania Internetu w pozyskiwaniu wiedzy oraz jej przetwarzaniu.

 Szczegółowe informacje na temat studiów są na stronie https://psi.wmii.pl/

 


Zasady kwalifikacji

  1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia dowolnego kierunku.
  2. Wymagane dokumenty: 
    - Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe; 
    - Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych; 
  3. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia w systemie IRK.