• log in
 • create an account

Recruitment for post-graduate studies for the academic year 2023/2024 (winter semester, summer semester)

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Postgraduate studies in the field of Advanced Methods of Data Analysis and Data Mining in buisness

Details
Code SP2305N
Organizational unit Faculty of Mathematics and Computer Sciences
Field of studies Advanced methods of data analysis and Data Mining in business
Form of studies Part-time
Level of education After diploma
Language(s) of instruction Polish
Duration 2 semestry
WWW address http://psi.wmii.pl/
Required document
 • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase in this registration.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (16.05.2023 14:25 – 27.12.2023 23:59)

Active phases in other registrations:
 • Recruitment for post-graduate studies for the academic year 2024/2025 (winter semester, summer semester)
  Phase 1 (07.03.2024 12:00 – 30.09.2024 23:59)

Celem studiów ZMADiDMwB jest zapoznanie słuchaczy z najbardziej popularnymi technikami, algorytmami, narzędziami i oprogramowaniem do analizy danych (w środowisku Python).

Absolwent charakteryzuje się następującymi kompetencjami:

 • posługuje się informatycznymi narzędziami pozyskiwania, przetwarzania oraz analizy danych,
 • programuje w języku Python,
 • posiada znajomość metod statystycznych oraz uczenia maszynowego,
 • stosuje je do analizy zbiorów danych pochodzących z różnorodnych źródeł, 
 • implementuje poznane algorytmy w zakresie zagadnień związanych z wizualizacją komputerową, 
 • posługuje się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi do projektowania, tworzenia, modyfikacji i zarządzania bazami danych.

Szczegółowe informacje na temat studiów są na stronie https://psi.wmii.pl/

Studia trwają dwa semestry, są prowadzone w formie online na platformie Google Workspace. Zajęcia są nagrywane i udostępniane słuchaczom.

Studia mają m.in. na celu podniesienie kompetencji osób zatrudnionych jako analitycy w bankach, instytucjach ubezpieczeniowych, przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych, ośrodkach przetwarzania informacji oraz ośrodkach badania opinii społecznej, w firmach prowadzących badania kliniczne, a także w instytucjach administracji państwowej i samorządowej i innych.

 


Zasady kwalifikacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia dowolnego kierunku. Wymagane dokumenty:  - Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe; - Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych; O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia w systemie IRK.