• log in
 • create an account

Intra-year recruitment for the academic year 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Food technology and human nutrition - second-cycle, full-time

Details
Code 03_SMU_TZiZC
Organizational unit Faculty of Food Sciences
Field of studies Food Technology and human nutrition
Form of studies Full-time
Level of education Second level
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 48
Duration 3 semestry
Recruitment committee address Pl. Cieszyński 1; 10-719 Olsztyn, Telefon do Komisji Rekrutacyjnej:  89-253-47-03
Office opening hours 9:00-15:00
WWW address http://www.uwm.edu.pl/wnz/
Required document
 • Higher education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (29.01.2024 00:00 – 13.02.2024 15:00)

 TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

JEST DLA OSÓB, KTÓRE…

pasjonuje żywność, są zainteresowane zrozumieniem złożoności procesów pozyskiwania, przetwarzania i dystrybucji żywności, chcą  poznać tajniki smaku i innych cech sensorycznych żywności, a także są zainteresowane aspektem wytwarzania żywności bezpiecznej, jak najlepszej jakości oraz wartości odżywczej

POSZUKUJĄ …

programu, który zapewni im umiejętności niezbędne do wpływania na rynek żywności oraz pomoże poprawić jakość życia ludzi, dzięki dogłębnemu zrozumieniu procesów związanych z wytwarzaniem żywności i wprowadzaniem jej na rynek.

CHCĄ ZOSTAĆ ...

 • technologiem,
 • głównym technologiem,
 • kierownikiem produkcji,
 • menedżerem ds. jakości,
 • pracownik nadzoru sanitarnego i handlowego

NASZA TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA TO WYJĄTKOWY KIERUNEK:

Programy studiów na kierunku TECHNOLOGIA ŻYWNOSĆI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA, zarówno na studiach pierwszego i drugiego stopnia zostały opracowane z myślą o zdobywaniu doświadczenia akademickiego, w oparciu o ekspercką wiedzę pracowników Wydziału Nauki o Żywności oraz o  przeprowadzane przez nich badania, a także dzięki silnej współpracy  naszego wydziału z  otoczeniem gospodarczym oraz praktykami. 

Wydział Nauki o Żywności współpracuje z przemysłem już od 75 lat  i jest kuźnią kadr dla przemysłu spożywczego, zwłaszcza mleczarskiego. Wielu wyjątkowych  pracowników przemysłu spożywczego oraz organów kontroli i nadzoru nad jakością i bezpieczeństwem żywności szczyci się ukończeniem kierunku  właśnie na Wydziale Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Dzięki praktycznym metodom nauczania, w oparciu o doskonałą i nowoczesną  infrastrukturę dydaktyczno – badawczą  studenci studiów inżynierskich oraz magisterskich nie tylko zasmakują  czym jest studiowanie, ale także  będą realizować projekty oparte o rzeczywiste scenariusze.

Studia na naszym wydziale kończą się na pierwszym  stopniu uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, a na drugim stopniu magistra inżyniera. To są wiedza i umiejętności weryfikowane przez rynek pracy.

Kierunek TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA na Wydziale Nauki o Żywności UWM przeszedł znakomicie ewaluację (2019). Polska Komisja Akredytacyjna w raporcie oceniającym podkreśliła bardzo dobre przygotowanie absolwentów do zawodu. Wyniki ewaluacji są ważne przez najbliższe 6 lat.

 

 

"Wysoko pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej"; Dowiedz się więcej: 

                                                                 http://www.uwm.edu.pl/egazeta/technologia-zywnosci-zywienie-czlowieka-swietnie-ocenie-pka

 

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI:

 

https://uwm.edu.pl/kandydaci

 

http://www.uwm.edu.pl/wnz/

 

 


ZAKRESY KSZTAŁCENIA NA II STOPNIU KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

 

To 1,5-roczne studia, po których uzyskasz tytuł magistra inżyniera. Podczas nauki poznasz sposoby opracowywania receptury oraz produkcji dowolnego rodzaju żywności spełniającej oczekiwania konsumenta i mającej pozytywny wpływ na jego organizm. Dowiesz się, jak kontrolować i prowadzić procesy technologiczne w zakładach przetwórczych, a po ukończeniu studiów zajmiesz stanowisko inżynierskie lub kierownicze w wybranym przez Ciebie przedsiębiorstwie lub w innych jednostkach łańcucha żywnościowego. Na studiach drugiego stopnia możesz wybrać jeden z zakresów kształcenia: technologia żywności, inżynieria przetwórstwa żywności, żywienie człowieka lub food engineering (studia w j. angielskim).

Po ukończeniu technologii żywności i żywienia człowieka drugiego stopnia możesz pracować:

 • na stanowiskach inżynierskich oraz kierowniczych, jako menedżer ds. rozwoju produktu,
 • jako pracownik nadzoru sanitarnego i handlowego.
 • w zakładach przemysłu spożywczego tj. mleczarnie, zakłady mięsne, zakłady przetwórstwa roślinnego.

Absolwent studiów drugiego  stopnia ma zaawansowane umiejętności i wiedzę w realizowanym zakresie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia (studia doktoranckie).

 

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE I REKRUTACYJNE:

Harmonogram rekrutacji śródrocznej 2024

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia realizowane w językach obcych

do 13.02.2024 r.

do godz. 15:00

2.

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia realizowane w języku polskim

29.01.-13.02.2024 r.

do godz. 15:00

3.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej (na indywidualne konto wskazane przez System Internetowej Rejestracji Kandydatów)

do 13.02.2024 r.*

4.

Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

29.01.-13.02.2024 r.

do godz. 15.00

5.

Egzaminy wstępne dla kandydatów legitymujących się dokumentem uprawniającym do podjęcia studiów uzyskanym za granicą

14.02.2024 r.

godz. 10.00

6.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia

15.02.2024 r.

godz. 10.00

7.

Potwierdzenie zamiaru podjęcia studiów przez dostarczenie wymaganych dokumentów

15-16.02.2024 r.

do godz. 15.00

 * - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Więcej informacji na stronie: https://uwm.edu.pl/kandydaci/terminy-rekrutacji

Opłata rekrutacyjna85 zł  (termin wniesienia opłaty: do 13.02.2024 r.)

więcej informacji:https://uwm.edu.pl/kandydaci/oplata-rekrutacyjna

 Zwrot opłaty rekrutacyjnej

Kandydatowi przysługuje – na jego wniosek – zwrot opłaty rekrutacyjnej za jeden lub więcej kierunków studiów w przypadku:

·         braku zapisu w systemie IRK na kierunek studiów

·         rejestracji na mniej kierunków studiów niż wynika to z opłaty wniesionej na konto UWM

·         gdy kandydat nie został wzięty pod uwagę w procesie kwalifikacji z powodu wniesienia i zaksięgowania opłaty po terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji

·         gdy kierunek studiów nie został uruchomiony z powodu zbyt małej liczby kandydatów

 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych inżynierskich), na tym samym lub innym kierunku studiów (wykaz kierunków, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia na ww kierunku – poniżej). Głównym kryterium w  jest ranking ostatecznego wyniku studiów (bez wyrównania do pełnej oceny), w ramach określonego limitu miejsc.

Kandydaci na studia drugiego stopnia zobowiązani są dostarczyć komisji rekrutacyjnej zaświadczenie o wyniku studiów w terminie rejestracji w systemie IRK.

Zaświadczenie o wyniku studiów pierwszego stopnia lub studiów magisterskich - dla kandydatów na studia II stopnia   https://uwm.edu.pl/kandydaci/dokumenty         wg wzoru UWM

NA PROŚBĘ ABSOLWENTA WŁAŚCIWY DZIEKANAT MOŻE WYSTAWIĆ WIĘCEJ EGZEMPLARZY POWYŻSZEGO ZAŚWIADCZENIA

Zaświadczenie należy dostarczyć do 13.02.2024 r. do godz. 15.00.

 

WYKAZ KIERUNKÓW, PO KTÓRYCH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ KONTYNUACJI NAUKI NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA:

 1. Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności
 2. Bioinżynieria produkcji żywności
 3. Biotechnologia
 4. Chemia i technologia żywności
 5. Gastronomia - sztuka kulinarna
 6. Ichtiologia i akwakultura
 7. Inżynieria chemiczna i procesowa
 8. Inżynieria przetwórstwa żywności
 9. Ogrodnictwo
 10. Rolnictwo
 11. Rybactwo
 12. Technologia żywności i żywienie człowieka
 13. Towaroznawstwo
 14. Zarządzanie i inżynieria produkcji
 15. Zootechnika

Z uzupełnieniami w ramach punktów ECTS (maksymalnie do 30 punktów)

 1. Dietetyka
 2. Inżynieria produkcji
 3. Mikrobiologia
 4. Technologia chemiczna
 5. Biologia
 6. Chemia

 W przypadku innych tytułów  (inżynierskich):   postępowanie zgodnie z procedurą  WSZJK-PD-NoŻ-1 dostępną na stronie Wydziału Nauki o Żywności, w zakładce Wydziałowe Procedury Zapewniania Jakości Kształcenia

 

Studia II stopnia (rekrutacja śródroczna krok po kroku)

 1. Zarejestruj się w systemie IRK – na studia stacjonarne II stopnia do 13.02.2024 r.
 2. Wybierz w systemie IRK rodzaj dokumentu na podstawie którego będziemy kwalifikować Cię na studia: dyplom inżyniera, dyplom licencjata, dyplom magistra, dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą.
 3. Wybierz w systemie IRK kierunek studiów.
 4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej na konto, które wskaże dla Ciebie system IRK (każdy kandydat posiada inny numer konta do wpłat).
 5. Do 13.02.2024 r. do godz. 15.00 proszę dostarczyć do Wydziałowego Zespołu Rekrutacyjnego zdjęcie/skan na swoim koncie w systemie IRK, zaświadczenie o ukończeniu studiów co najmniej pierwszego stopnia wystawione przez macierzysty dziekanat.
 6. Regularnie loguj się do systemu irk.uwm.edu.pl – to tam przekazywane będą wszystkie ważne komunikaty związane z postępowaniem rekrutacyjnym.
 7. Sprawdź wyniki kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia 15.02.2024 r. od godz. 10.00
 8. Jeśli na Twoim koncie w systemie IRK wyświetlił się komunikat ZAKWALIFIKOWANY NA STUDIA – dostarcz do Wydziałowego Zespołu Rekrutacyjnego (szczegóły w opisie kierunku w IRK) do 16.02.2024 r. do godz. 15.00 wymagane dokumenty:
  1. Podpisane własnoręcznie podanie wydrukowane z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów. Na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, znajduje się link „Dokumenty i dalsze kroki” w którym zamieszczone jest podanie na studia.
  2. Kopię (XERO) dyplomu ukończenia studiów poświadczona za zgodność z oryginałem (poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik Dziekanatu UWM)*
  3. Oryginał zaświadczenia o wyniku studiów. (O ile na wcześniejszym etapie nie został już złożony).
  4. 1 fotografię o wymiarach 35 x 45 mm na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz Nr ID z systemu IRK

Po zakończeniu etapu przyjmowania potwierdzeń czyli 16.02.2024 r., popołudniu na konto e-mail wyślemy do Ciebie powiadomienie o wystawieniu decyzji o przyjęciu na studia (wpisu na listę studentów) w formie dokumentu elektronicznego. Przejdź na irk.uwm.edu.pl na stronę decyzji, aby ją odebrać. Po kliknięciu w link "Odbierz decyzję" wysłana zostanie kolejna wiadomość e-mail z kodem autoryzacyjnym. Wprowadzenie kodu dodatkowo potwierdza Twoją tożsamość i jest równoznaczne z potwierdzeniem odbioru pisma oraz wygenerowaniem Urzędowego Poświadczenia Odbioru, zawierającego datę i godzinę doręczenia decyzji. W przypadku nieodebrania decyzji doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od dnia wysłania pierwszego zawiadomienia o możliwości odebrania pisma. W pliku decyzji o przyjęciu na studia (wpisu na listę studentów) dołączyliśmy skierowanie na badania lekarskie na kierunkach, na których jest to wymagane.

W dniu 16.02.2024 r. po południu, z zakładki „Dokumenty i dalsze kroki” pobierz informacje dot. pomocy materialnej, legitymacji studenckiej i inne potrzebne dokumenty dotyczące studiowania na UWM.

Niezłożenie dokumentów w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z podjęcia studiów na danym kierunku studiów.

Wiadomości umieszczone na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące go. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym.

 

Wyżej wymienione  dokumenty należy dostarczyć do 16.02.2024 r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu do UWM, a nie data wysłania dokumentów).

 

PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW:

Pl. Cieszyński 1 (bl. 43), pok. 04,

15-16.02.2024 godz. przyjęć: 8.00 - 15.00

tel.: 89 523 47 03  (IRK) czynny 15-16.02.2024 godz. przyjęć: 8.00 - 15.00

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt,  na adres e-mail: rych@uwm.edu.pl, lub w IRK 

Niedostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnację ze studiów i powoduje skreślenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów danego kierunku bez odrębnego wezwania do uzupełnienia dokumentów.