• log in
  • create an account

Recruitment for post-graduate studies for the academic year 2024/2025 (winter semester, summer semester)

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Studia podyplomowe w zakresie Master of Business Administration (MBA)

Details
Code SP2229N
Organizational unit Faculty of Economic Sciences
Field of studies Master of Business Administration (MBA)
Form of studies Part-time
Level of education After diploma
Required document
  • Higher education
  Ask a question
Phase 1 (04.07.2024 00:00 – 30.09.2024 23:59)

Opis

Studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA) są wartościowym doświadczeniem dla osób zainteresowanych rozwijaniem swojej kariery w dziedzinie biznesu. Podnoszenie kompetencji kadry menedżerskiej regionu Warmii i Mazur w sposób bezpośredni przyczynia się do rozwoju społeczno-gospodarczego województwa oraz stanowi swoistą inwestycję w kapitał ludzki na przyszłość.

W szczególności program studiów podyplomowych MBA przyczynia się do rozwoju umiejętności zarządczych, takich jak: analiza biznesowa, strategiczne podejmowanie decyzji, przywództwo, negocjacje, komunikacja i umiejętności miękkie.
Umiejętności te są niezbędne w świecie biznesu i mogą przyczynić się do awansu zawodowego. Ponadto sprzyjają rozwijaniu sieci kontaktów biznesowych – są doskonałą okazją do nawiązywania kontaktów w grupie osób pełniących funkcje kierownicze w przedsiębiorstwach
i instytucjach publicznych.
To szansa na spotkanie innych słuchaczy z różnych środowisk i branż, którzy mogą stać się wartościowymi partnerami biznesowymi
w przyszłości. Ponadto, program MBA zapewnia możliwość nawiązywania kontaktów z absolwentami, którzy często odgrywają ważną rolę
w świecie biznesu. Posiadanie tytułu MBA może zwiększyć szanse na awans zawodowy. Pracodawcy często szukają kandydatów z wyższym wykształceniem biznesowym i doceniają umiejętności i wiedzę zdobytą podczas studiów MBA. Kompetencje uzyskane w trakcie studiów umożliwią ubieganie się o awanse zawodowe oraz zwiększą perspektywy zarobkowe.

UWAGA! Absolwenci studiów nabywają  uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182).

Studia podyplomowe MBA mogą być też  szczególnie przydatne dla osób, które planują przejście do innej branży. Oferują bowiem wszechstronne wykształcenie z zakresu zarządzania, które można  dostosować do specjalizacji, na przykład marketingu, finansów, czy zarządzania zasobami ludzkimi.

Program studiów to minimum wykładów, maksimum ćwiczeń, treningów, najnowsze programy biznesowe, gry strategiczne (Big Day).

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, których doświadczenie w zakresie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym regionu oraz cieszący się autorytetem praktycy, doświadczeni menedżerowie stanowią mocny fundament dydaktyczny w zakresie zarządzania współczesnym biznesem.

 

Program zajęć obejmuje 305 godzin realizowanych w ciągu 2 semestrów. Zjazdy odbywają się średnio raz w miesiącu, w cyklu sobotnio-niedzielnym, w systemie hybrydowym.

 

Uwaga! Zajęcia prowadzone są w języku polskim.

 

Program studiów to minimum wykładów, maksimum ćwiczeń, treningów, najnowsze programy biznesowe, gry strategiczne (Big Day).

 

 

Studia adresowane są zwłaszcza do kadr menedżerskich regionu Warmii i Mazur:

§   zainteresowanych rozwijaniem swojej kariery w dziedzinie biznesu i podniesieniem kwalifikacji oraz awansem zawodowym

 

§   chcących rozwijać umiejętności zarządcze, takie jak analiza biznesowa, strategiczne podejmowanie decyzji, przywództwo, negocjacje, komunikacja i umiejętności miękkie.

 

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich zaliczeń i egzaminów przewidzianych programem studiów.

 

 Kontakt

Kierownik merytoryczny: dr Tomasz Wierzejski e-mail: tomasz.wierzejski@uwm.edu.pl

Sekretarz: mgr Magdalena Janczyło, tel. 89 524 55 56, kom. 882 788 008, e-mail: wne.podyplomowe@uwm.edu.pl

Zapisy na studia

Termin: do 30 września 2024 r.

Dokumenty kwalifikacyjne

 

  • podanie i kwestionariusz osobowy wygenerowany z systemu IRK

 

 

  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich, inżynierskich lub licencjackich) lub inny dokument ukończenia szkoły wyższej za granicą uprawniający do podjęcia studiów podyplomowych w Państwie, w którym zostało wydane
  • dokumentacja potwierdzająca minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej roczne na stanowisku kierowniczym.

 

 

 

Dostarczenie w/w dokumentów na adres:

 

Dokumenty należy złożyć osobiście lub tradycyjnie pocztą w sekretariacie Studiów Podyplomowych do końca rekrutacji.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wydział Nauk Ekonomicznych

Sekretariat Studiów Podyplomowych

ul. Oczapowskiego 4, pok. 9

10-719 Olsztyn

 w godz. 9.00-13.00

 

 

 

Wysokość czesnego

 14.900 zł  (możliwość opłaty w ratach), czesne obejmuje także otrzymywane przez słuchaczy materiały dydaktyczne opracowywane przez prowadzących zajęcia

 

WSZYSTKIE SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, BIEŻĄCE OGŁOSZENIA ITD. SĄ DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH

 

W PANELU STUDIA PODYPLOMOWE http://uwm.edu.pl/wne/podyplomowe.php


Zasady kwalifikacji

1. Dostarczenie wymaganych dokumentów

2. Rozmowa kwalifikacyjna